RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Warka, utworzoną na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 lipca 2010r.

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000362237 w dniu 03.08.2010r.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 142486350.

100 proc. udziałów w Spółce posiada Gmina Warka, którą reprezentuje Burmistrz Warki.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy wynosi 41 647 500,00 zł.Opublikował: Marcin Celejewski
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: Radosław Maj
Dokument z dnia: 04.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 317